Räpina hotell | Hubane perehotell Räpinas | Kagu-Eesti

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Räpina hotell on liitunud hea tahte kokkuleppega. Meie juures võid olla kindel, et:

• külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
• kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
• siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
• desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
• sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
• personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
• tagatud on vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
• haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
• haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
• osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Täpsem info. NÕUSTUN